Göteborgs skärgård

Göteborgskärgård brukar delas in i norra och södra delen av skärgården. Den norra delen ligger i Bohuslän och tillhör till största delen Öckerö kommun. Den södra delen av skärgården ligger i Västergötlands län och tillhör Göteborgs kommun. Norra skärgården kallas också för Bohusläns södra skärgård eller Öckerö-öarna. För att ta sig ut i norra skärgården så går det bilfärjor från Lilla Varholmen, Björköleden och Hönöleden. Några av öarna har broar emellan sig. Vill du ta dig ut till södra skärgården så går det båtar från Saltholmen och en godsfärja från Fiskebäck.

Styrö

Södra skärgården är fri från bilar och trafik. Styrsö är en Ö i Skärgården den är också en stadsdel i Göteborg, stadsdelen har en areal på 21072 hektar. Skärgårdsbåten ut till styrsö tar cirka 20 minuter. Ön har också en bro som går över till Donsö som också är södra skärgårdens folktätaste Ö. Här finns bland annat en grundskola upp till årskurs fem. Ön har också en vacker liten kyrka som rätt och slätt kallas för Donsö kyrka.

Känsö

En annan ö i södra skärgården är Stora Känsö som är ett militärt område där inga civila får stiga i land utan speciellt tillstånd. Byggnaderna ute på ön förvaltas av Fortifikationsverket de statliga byggnadsminnen. Nu används ön för övningsverksamhet och byggnaderna kan ta upp till 250 personer vid utbildningar. Här finns också matsal, bastu och mäss.

Knippla

I norra skärgården hittar man ön Källö-knippla oftast kallad endast Knippla. Anledningen till dubbelnamnet är att det från början var två öar, Källö och Knippla. Nu är sundet som tidigare skiljde dem åt igentäppt och ön är nu enad till en gemensam. Ön tillhör Öckerö kommun. På ön så hittar du en storgästhamn med restaurang och pizzeria, här finns också både ett vandrarhem och en livsmedelsbutik.

Rörö

På Rörö också den i Öckerö kommun som är den nordligaste ön i kommunen. På ön finner du tätorten Rörö med 260 invånare. På ön så finns även en fiskehamn som sommartid flitigt besöks av seglare. Här kan du också handla i en Ica affär eller fika på ett mysigt café, det finns också en fiskeaffär och en bokbod. På ön finns också vägar. Här finns också ett församlingshem med tillhörande bibliotek. För att ta sig ut till Rörö så går färjorna Ulrika och Linda i nordöleden, färjorna utgår från Burö förjeläge på Hälsö. På ön så finns det gott om badplatser, på södra delen ligger först, andra och tredje viken. På östra delen så går det att bada från klipporna medan det på den östra delen ligger en kommunalt skött badplats där det också under sommaren anordnas simskolor för barnen.

På Rörö så har de också en alldeles egen förskola och de har också en skola för årskurserna 1-6. Det har också under 2000-talet byggts en idrottshall i anslutning till skolan. Ön är för övrigt en riktig sommaridyll med många turister som besöker under vår och sommarmånaderna och det är en riktig pärla i den norra skärgården.